Tachografy pro dodávky

 • Datacho.cz
 • 27. 09. 2019

Možná si myslíte, že povinnost mít ve voze tachograf mají pouze řidiči ve velkých nákladních automobilech. Ovšem není tomu tak. I lehká užitková vozidla musí mít v některých případech tachograf. Je dobré vědět, kdy i vy budete podléhat těmto právním předpisům a nečelit zbytečně sankcím.

Kdy musíte mít tachograf?

Obecně platí, že vozidlo přesahující 3,5 tuny (od 1. 7. 2026 limit snížen na 2,5 t) musí mít namontovaný a využívaný tachograf.  

Jeden z nejrozšířenějších problémů nastává v případě připojeného přívěsu. Zde platí pravidlo, že jakmile překročí celková hmotnost vozidla a přívěsu 3,5 tuny brutto, je nutné dodržovat pravidla týkající se přívěsů tachos a nechat si ve vozidle nainstalovat tachograf.

Například i zemědělské pick-up trucky tedy po zapojení vozíku a celkové hmotnosti nad 3,5 tuny musí dodržovat pravidla pro užívání tachografu.

Pozor byste si měli dát v těchto případech:Výjimky ve výše zmíněných vozidlech

Existuje i několik výjimek, kdy jsou některá vozidla nad 3,5 tuny vyňata z pravidel tachografu LCV. Zde je jejich výčet:

 • Neobchodní vozidla, která nepřesahují hmotnost 7,5 tun
 • Vozidla, která nesmí překročit maximální povolenou rychlosti 40 km/hod
 • Nouzová služba a vozidla ozbrojených sil
 • Odtahová vozidla, která se nachází v okruhu 100 km od své základny
 • Vozidla, která jsou na silnici testována, provádí opravy nebo údržbu silnic
 • Minibusy s místy pro maximálně 9 osob, která jsou používány pro neobchodní cestující
 • Zemědělská, zahradnická, rybářská nebo lesnická vozidla, která se nachází do 100 km od své základny
 • Vozidla, která přepravují zvířata pro vzdálenost menší, než je 50 km
 • Vzdělávací zařízení např. mobilní knihovny

Montáž tachografů do lehkých užitkových vozidel

Namontované tachografy ve vozidle musí mít schválený uzávěr, kalibraci a mít správný certifikát. Instalaci je nutné provést výrobcem vodzidla nebo schváleným kalibračním střediskem tachografu.

Jakkoli poškozený tachograf musí být co nejdříve vyměněn/opraven. Jestliže oprava není možná na základně, může být oprava provedena i na trase.

Z digitálního tachografu musí být před jakoukoliv opravou stažena servisním střediskem všechna uložená data.

Kontroly tachografů

Analogový tachograf musí být kontrolován každé 2 roky a každých 6 let musí být kalibrován.

Digitální tachograf musí být kalibrován každé 2 roky. V případě opravy tachografu, změny registrace vozidla a jakékoliv změny obvodu pneumatik musí být tachograf kalibrován okamžitě.

Kontroly licencí

Řidičské průkazy pro řízení vozidel nad 3,5 tuny by měl zajistit provozovatel. Řidič, který má řidičský průkaz vydané před 1. lednem 1997, může řídit vozidlo na 3,5 tuny a na standardní licenci až 7,5 tuny.
Řidiči, kteří prošli zkouškou po 1. lednu 1997, potřebují navíc oprávnění kategorie B nebo BE, aby mohli řídit vozidla nad 3,5 tuny