Co dělat, když ztratíte kartu řidiče?

  • DATACHO.cz
  • 28. 02. 2019

Nikdo z nás není neomylný a každému se to může stát, ať už z roztržitosti nebo nepozornosti. Co dělat, když ztratíte kartu řidiče?

Pokud se Vám stane tato nepříjemnost, nezapomeňte nahlásit ztrátu do 7 kalendářních dnů na příslušném úřadě s rozšířenou působností (podle bydliště). Následně Vám úřad vydá do 5 pracovních dnů kartu náhradní.

Je-li to nutné (například, došlo-li ke ztrátě v zahraničí), smí řidič řídit vozidlo s digitálním tachografem, za splnění těchto podmínek:

  • před zahájením jízdy provede výtisk z vozidla, kde napíše své údaje (jméno, číslo ŘP) a podepíše jej
  • zaznamená ručně čas odpočinku, jiné práce nebo pohotovosti předcházející jízdě
  • po dokončení jízdy provede výtisk činností zaznamenaných v tachografu, opět napíše své údaje a podepíše jej

POZOR! To nemohou použít řidiči, kteří:

  • nikdy neměli kartu řidiče do digitálního tachografu
  • požádali si o vydání nové karty méně než 15 dnů před koncem platnosti své staré karty

 

Co se děje po nahlášení ztráty?

Po nahlášení ztráty se karta stává neplatnou. Pokud byste kartu pak našli, nemůžete ji už použít v digitálním tachografu. Kartu si však ponechejte i po vydání nové a to pro případ kontroly. Důvodem je to, že karta se uvede v ISDT (informační systém digitálních tachografů) jako neplatná, do tohoto systému mají přístup kontrolní složky. Pokud byste ji přesto použili, v případě kontroly by vás čekala pokuta.

 

Jak to je s vydáním nové karty po konci platnosti té staré?

Podobná situace je s vydáním nové karty řidiče, kdy té staré končí platnost. Nová karta je funkční počínaje dnem, převzetí. Současně tím ale končí platnost té staré karty, kterou si opět ponechejte alespoň 28 dní po převzetí té nové pro případ kontroly. Do tachografu ji ale už nikdy dát nesmíte.

V této situaci má ČR trochu zvláštní pravidla, zatímco v ostatních státech EU nová karta je funkční až dnem skončení té staré, v ČR je zlomovým dnem převzetí.

Další zvláštností ČR je to, že karty řidičů nefungují poslední den jejich platnosti, důvodem je to, že kartám končí platnost už v 00:00 daného dne, zatímco v ostatních státech je tomu až 23:59.