Změna času tachografu na letní čas

  • DATACHO.cz
  • 25. 03. 2022

V neděli 27. 03. 2022 se posouvá čas ze zimního na letní a bude potřeba nastavit v tachografu nový místní čas.

Jak to provést? Postup se liší dle výrobce digitálních tachografů.

VDO

OK => Zadání vozidlo => OK => Místní čas => OK => Objeví se vedle sebe UTC čas a místní čas, ten se přetáčí po půlhodině. Stačí tedy při blikajícím místním čase zmáčknout 2x šipku nahoru a budete mít na displeji letní čas. Potvrdíte OK, objeví se Zadání uloženo. Vratnou šipkou vyjedete z menu.

Stoneridge

Na displeji se zobrazí NOVÝ ČAS a výchozí volba NE, změňte šipkou na ANO a dejte OK. Místní čas je změněn.