Legislativa

Potvrzení o činnostech

Formulář pro potvrzení činností nezaznamenaných na záznamovém zařízení (například: nedoplněná data na kartě řidiče).

Nařízení č. 1054/2020 (Balíček mobility)

ze dne 15. července 2020, tzv. balíček mobility, který upravuje nař. 561/2006 (maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku aj.).

Nařízení č. 403/2016

ze dne 18. března 2016, hodnocení závažnosti jednotlivých přestupků na nejzávažnější (NP), velmi závažné (VZP) a závažné porušení (ZP) vůči nař. č. 561/2016 a č. 165/2014

Nařízení č. 165/2014

ze dne 4. února 2014, o kartách řidičů a tachografech, zrušení nař. č. 3821/85 („původní AETR”) a úpravě nař. č. 561/2006

Nařízení č. 581/2010

ze dne 1. července 2010, stanovuje maximální časové úseky pro stahování karet řidičů a tachografů.

Nařízení č. 561/2006

z 15. března 2006, upravuje doby povinné přestávky, max. doby jízdy a další (zjednodušeně řečeno nahrazuje do té doby platný AETR).

Nařízení č. 3821/85

z 20. prosince 1985, původní „AETR”.