Přichází smart tachografy generace 2 - co to znamená pro dopravce?

  • DATACHO.cz
  • 21. 08. 2023

Od dnešního dne musí být všechna nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, vybavena smart tachografem druhé generace (G2/V2).

Co přinesou, už jsme rozepisovali v jednom z dřívějších článků - Co přinesou smart tachografy 2. generace?, ten jsme sepisovali v době, kdy byly tachografy ještě ve vývoji a v tomto článku si tak rozebereme jednotlivé části a co to znamená pro dopravce.

Mezinárodní doprava a povinná výměna tachografů

Nesouvisí to sice přímo s představením smart tachografů generace 2, ale tato informace je mezi dopravci málo známá, že nám dává smysl ji zahrnout do tohoto článku.

Balíček mobility nařídil pro vozidla provozující mezinárodní přepravu, že budou muset mít vyměněný tachograf právě za smart tachograf druhé generace a podle typu vozidla určil do kdy nejpozději. Ve zkratce to znamená, že po tomto datu vozidlo vybavené starším tachografem nemůže být provozováno v mezinárodní dopravě.

U vozidel vybavenými analogovým tachografem nebo digitálním tachografem platí povinnost výměny tachografu do 31. 12. 2024.

U vozidel vybavenými smart tachografem platí povinnost výměny tachografu do 20. 8. 2025.

U vozidel s nejvyšší užitnou hmotností od 2,5t do 3,5t platí povinnost takové vozidlo vybavit smart tachografem generace 2 a to nejpozději do 1. 7. 2026.

Pro provoz ve vnitrostátním režimu nadále mohou být vozidla provozována se starými tachografy. Tato povinnost se týká pouze vozidel, které provádí mezinárodní přepravy.

Přepínání států po projetí hranice

Balíček mobility v roce 2020 přinesl povinnost přepínat státy při přejezdu hranice. Na nejbližším vhodném místě člověk zastaví, přepne tachograf na zemi, do které vstupuje a pak dále pokračuje v jízdě.

Nové tachografy už v sobě mají mapy a podle GPS souřadnice poznají, že překonali hranici. Teoreticky je tak možné s tímto typem tachografu přejet hranici, aniž by bylo nutné zastavovat. Nicméně nese to jednu záludnost - toto přepínání funguje jen pokud má řidič kartu vydanou po 17. 7. 2023, kdy se začal vydávat typ, který tuto funkci podporuje. Pokud řidič má starší kartu, tak nedojde k přepnutí hranice a řidič musí nadále zastavovat a provádět postup postaru. Vždy musí být splněny obě podmínky - jak nový tachograf, tak nová karta.

Zadávání nakládky/vykládky

Nové karty a tachografy přinesly novou možnost a to zadávání nakládky/vykládky, případně obdoby u vozidel přepravující osoby. Zatím však není hotová legislativa, která toto řidičům nařizuje, takže to nemá praktický dopad a řidiči to zatím nemusí používat (údaj stále platný k lednu 2024).

Dálková kontrola

Už smart tachografy generace 1 umožňovaly odeslat kontrole informace na dálku. Vždy ale muselo vozidlo projet kolem kontrolního stanoviště a během té chvíle předalo jen zlomek dat. Nové řešení předává více dat a to konkrétně:

  • překročení týdenní doby řízení (56 hodin) a denní doby řízení (9 hodin a max. 2x týdně 10 hodin)
  • doba řízení bez přestávky (max. 4,5 hodiny)
  • doba řízení v současném a minulém týdnu (max. 90 hodin během 2 po sobě jdoucích týdnech)

Stále se nejedná o kompletní data, ale o data, která mají kontrolorovi naznačit, zda má takového řidiče smysl zastavovat a provádět rozsáhlejší kontrolu nebo ne. Cílem je, aby kontrola byla efektivní a nezdržovali se poctiví řidiči, kteří mají vše v pořádku.

Aktualizace čteček

Pokud jste u nás zakoupili čtečku před 7. 8. 2023, tak čtečka neumí pracovat s těmito novými tachografy. Dobrou zprávou je, že nemusíte kupovat novou čtečku, ale lze ji aktualizovat. To Vám provedeme bezplatně, jen čtečku potřebujeme poslat k nám na adresu kanceláře. Vždy nás ale prosím informujte, ať už e-mailem, telefonicky nebo přes chat (vpravo dole), že nám ji posíláte. Pohlídáme si její doručení a odešleme ji zpátky ještě tentýž den, co k nám dorazí. Pokud jste u nás zakoupili čtečku po 7. 8. 2023 (včetně), tak čtečka už tyto tachografy podporuje a není potřeba žádná akce.