Co přinesou smart tachografy II. generace?

  • DATACHO.cz
  • 10. 11. 2021

Nejpozději od 15. 06. 2019 musí být všechna vozidla vybavena smart tachografy I. generace (jedná se o to stejné, jako jsou inteligentní nebo chytré tachografy), co tyto tachografy obsahují za změny jsme si uvedli v článku: Co přinesou smart tachografy? Nicméně tímto inovace u tachografů nekončí, naopak. Je o tom zatím málo známo, ale už se chystají smart tachografy II. generace.

Co zatím víme, že nové tachografy přinesou?

Přepínání států po projetí hranice

Digitální tachografy se přepínaly ručně, kdy jste zadali začátek směny, konec směny a po projetí hranice jste zadali stát při zastavení. Smart tachografy I. generace pak toto uměly samy ohlídat a přepnout na základě GPS polohy vozidla. II. generace jde dál v tom směru, že polohu přepne při přejetí hranic. K čemu je to dobré? Státy Evropské únie bojují s kabotáží (= vnitrostátní přeprava provozovaná firmou z cizího státu), tu využívají východní dopravci v západních zemích Evropy, aby dosáhli menších nákladů. Kontroloři tak snadno zjistí, jak dlouho je vozidlo v jejich státu a zda došlo k porušení pravidel kabotáže.

Zadávání nakládky a vykládky

  • půjde manuálně zadat, zda nakládáte nebo vykládáte nebo zároveň na stejném místě obojí
  • zadáte nejpozději po dokončení dané operace (naložení/vyložení)
  • do tachografu se uloží čas a místo nakládky/vykládky
  • půjde zvolit, zda vezete náklad nebo cestující (pravděpodobně při první kalibraci vozidla se zvolí typ „nákladu” a poté už nebudete vybírat)

Dálková kontrola

První generace smart tachografů umožňuje kontrolorům stáhnout některé údaje z tachografu vozidla, aniž by dané vozidlo zastavovali. Cílem je, aby kontrola byla efektivní a nezdržovali se poctiví řidiči. Dálková kontrola probíhá tak, že vozidlo musí daným úsekem projet, během sekundy kontroloři zjistí, zda řidič například nejede bez karty (nebo nevložil kartu během jízdy nebo nebyla nepovolená manipulace s tachografem...) a podle toho se rozhodne, zda vozidlo zastaví nebo nikoliv. Funguje to tedy podobně jako s kontrolou mýta.

U druhé generace smart tachografů se kontroloři navíc dozví:

  • překročení týdenní doby řízení (56 hodin) a denní doby řízení (9 hodin a max. 2x týdně 10 hodin)
  • doba řízení bez přestávky (max. 4,5 hodiny)
  • doba řízení v současném a minulém týdnu (max. 90 hodin během 2 po sobě jdoucích týdnech)

Kdy?

Druhá generace přijde v srpnu 2023 u nově registrovaných vozidel. Nejpozději koncem roku 2025 pak budou muset být vybavena povinně tímto typem tachografu všechna vozidla, provádějící mezinárodní přepravu (na vnitro se zatím tato povinnost nevztahuje).