Co přinesou inteligentní smart tachografy?

  • DATACHO.cz
  • 25. 03. 2019

Od 15. 6. 2019 vstupuje v platnost nařízení o tachografech č. 165/2014, které nařizuje výrobcům nákladních vozidel instalovat do nich tzv. inteligentní smart tachografy. Nové tachografy (také označované jako digitální tachografy druhé generace) mají za cíl zajistit snadnější kontrolu a větší dodržování bezpečnostních přestávek řidičů. Co to konkrétně přinese za změny si vysvětlíme níže.

Snadnější kontrola řidičů

Pokud kontrolní orgán chtěl zkontrolovat řidiče na dodržování předepsané doby řízení a odpočinku, musel takové vozidlo zastavit a provést ruční stažení dat a poté jeho vyhodnocení. Obojí bylo časově náročné a tak množství kontrol za den bylo omezené. Nové tachografy proto řeší hlavně tento problém a to způsobem, kdy umožní kontrolnímu orgánu stáhnout data z vozidla na dálku a to i za jeho jízdy. Představme si situaci:

Nákladní vozidlo jede po dálnici, v levém pruhu jej míjí vozidlo kontrolního orgánu. Ti se rozhodnou zkontrolovat dané nákladní vozidlo. Namísto zastavení a ruční kontroly, odešlou ze svého vozidla signál do tachografu a ten jim některá data vydá (typicky seznam závad, překročení hmotnosti). Na základě nich se mohou rozhodnout, zda vozidlo zastaví a podrobí důkladnější kontrole.

Monitorování vozidel

Nově záznamové zařízení bude monitorovat polohu vozidla to při:

  • začátku jízdy
  • konci jízdy
  • po 3h jízdy

Nebudou tak odesílat data pořád, ale jen nárazově. Daný systém totiž nebude sloužit pro kontrolu trasy vozidla dopravcem, ale pouze pro kontrolu ujeté vzdálenosti kontrolním orgánem. Zároveň bude čas v tachografu synchronizován s časem ze satelitu. Tuto funkčnost zajistí integrovaný přijímač GNSS (Globální navigační satelitní systém, Galileo).

Nový (kompatibilní) typ karet

Spolu s novými tachografy vejdou v platnost také nové typy karet. Vyjma karet dílny budou karty kompatibilní. To znamená:

  • nová karta řidiče bude kompatibilní se starým tachografem
  • nový tachograf bude kompatibilní se starou kartou

Pokud k takovým situacím dojde, pak jen nebudou využity nové funkce inteligentního tachografu a budou ukládány pouze informace, které jsou dosud ukládány (rychlost, čas, aktivity řidiče...). Při konci platnosti karty řidiče už bude vydáván nový typ. Nicméně o kartu si půjde požádat i s předstihem a vyměnit ji za starý typ.