Jízda na OUT?

  • DATACHO.cz
  • 07. 11. 2019

Co je to režim OUT?

Režim OUT – „out of scope = mimo působnost“ není příliš využívaný, jelikož řidiči, ani sami dopravci často neví, jak jej správně používat. Největší obavy mají ze silniční kontroly nebo chybějící legislativy.

Jediným místem, kde se lze o možnosti využití OUT režimu více dozvědět, je návod k obsluze příslušného tachografu.

Jedná se o působnost nařízení (ES) 561/2006 o práci osádek v silniční dopravě a nařízení (EHS) 3821/85 (165/2014) o záznamových zařízeních v silniční dopravě. Význam tohoto režimu začíná tam, kde výše uvedená nařízení neuplatní. V praxi se jedná o případy, kdy vozidlo sice tachografem vybaveno je, ale jeho využívání není povinné. To může být nepovinné buď z druhu dopravy nebo z důvodu přesného určení a typu vozidla.

Kdy lze využít režim OUT?

Jestliže užíváte:

  • Vozidlo do 3,5 tuny nebo vozidlo pro přepravu osob s nejvýše 9 sedadly (včetně sedadla řidiče) vybaven tachografem
  • Vozidlo spadající do výjimek podle článku 3 nebo 13 nařízení 561/2006
  • Vozidlo nesloužící ani přepravě nákladů ani osob – pumpa na beton, jiné stroje, pojízdná autodílna) Dané auto i přes to bylo vybaveno tachografem z výroby a nelze jej demontovat.
  • Vozidlo, které neplní jednu ze základních podmínek, jakou je „silniční doprava“. Silniční doprava je definována v článku 4 a) „doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích“ POZOR: v anglickém jazyce se zde pracuje s pojmem „silnice“. Do které spadá i chodník a stezka pro cyklisty.

Jestliže se nacházíte v:

  • Uzavřeném areálu - uzavřený areál je neveřejnou komunikací, a proto je tato jízda vyloučena z režimu 561/2006. Jedná se např. o výrobní závodu, logistické centrum nebo přístav (např. Hamburg). Povinnost vedení záznamu řidiči nastane, když vjede na veřejnou pozemní komunikaci. Řidič si poté musí ručním vložením prostřednictvím digitálního tachografu kartu řidiče činnosti doplnit za dobu, kdy karta nebyla vložena.

Jestliže si správně nastudujete všechna pravidla a podmínky využití režimu OUT, nehrozí vám žádný postih. V opačném případě hrozí dopravci pokuta ve správním řízení až do výše 500 000 Kč. Navíc řidiči může být udělena pokuta až do výše 5 000 Kč v blokovém řízení nebo do 10 000 Kč ve správním řízení.

Jak aktivovat režim OUT?

Režim OUT lze zapnout/vypnout pomocí ovládání konkrétního tachografu. Vždy se musí automaticky zrušit při vložení/vysunutí karty.

Tento režim si můžete zvolit buď bez karty řidiče, nebo s vloženou kartou řidiče. Ve druhém případě je činnost zaznamenávána automaticky. S vloženou kartou je záznam kompletní a není jej potřeba nijak doplňovat.

Jak postupovat při silniční kontrole?

V době zastavení vozidla je zapnut režim OUT: V tomto případě se zjišťuje, zda jej řidič využil oprávněně – nespadá pod nařízení 561/2006.

Režim OUT byl použit v jinou dobu, než je prováděna kontrola: Kontrolor bude zjišťovat informace o důvodu použití tohoto režimu. Potvrzení od dopravce není nutné.