Kdy ověřovat tachograf?

  • DATACHO.cz
  • 23. 11. 2019

Tachograf, který je ve vozidle nemusí být vždy ověřen. Pozorně si ovšem nastudujte podmínky, při kterých je to umožněno.  Pokud váš tachograf nebyl ověřen v případě, kdy být musí, dopravce se dopouští přestupku, jelikož nezajistil řádné vedení záznamů.

Tachograf musí být namontován ve vozidle, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo mezinárodní dohoda AETR. Tachografy nemusí mít ani ta vozidla, na která se nařízení vztahuje jen částečně. Všechny výjimky naleznete v článku 3 a 13 ve výše zmíněném nařízení.

Kdy je třeba mít ověřený tachograf?

Problém mohl nastat při kontrole STK. Technik totiž neměl jasně stanovené kontrolní úkony. Mohli jsme z nich vyčíst to, že se kontrolují pouze povinně osazené tachografy, ale i to, že jakýkoliv tachograf namontovaný ve vozidle musí plnit podmínky. Naštěstí vše bylo upraveno vydanou Instrukcí pro STK č. 3 (Věstník dopravy 2/2018) od ministerstva dopravy, které říká, že:
Nepovinný tachograf neplnící podmínky nařízení o tachografech, nehodnotí technik STK jako závadu.
Obdobný postup mohou řidiči čekat i během silniční kontrole.

Jak často tachografy ověřovat?

Vyhláška č. 354/2002 nařizuje:

Povinnost tachografy pravidelně ověřovat ve lhůtách nejpozději 2 let, a to pouze tachografy ve vozidlech, které jsou jimi povinně vybaveny.

Dále je potřeba tachograf ověřit, pokud:

  • dojde ke změně SPZ vozidla
  • dojde ke změně skutečného obvodu pneumatik
  • dojde k opravě nebo výměně tachografu
  • bude odchylka referenčního UTC času tachografu větší než 20 minut

Kde tachograf ověřit?

Dne 1. 10. 2018 nabyla účinnost vyhláška č. 206P2018 Sb, kde je mimo jiné uvedeno, že se tachografy ověřují v autorizovaných metrologických střediscích registrovaných ministerstvem.

Seznam míst naleznete např. zde.