Od kdy musí mít dodávky tachograf?

  • DATACHO.cz
  • 01. 09. 2020

Balíček mobility (nařízení č. 1054/2020), který byl přijat 15. 7. 2020, mění nařízení č. 561/2006, kde do článku 2, odst. 1 vkládá nové písmeno:

„aa)  zboží  v  mezinárodní  dopravě  nebo  v  kabotáži  vozidly,  jejichž  maximální  přípustná  hmotnost  včetně  návěsu nebo  přívěsu  překračuje  2,5  tuny,  a  to  od  1.  července 2026,  nebo“.