Typy karet do tachografu

  • DATACHO.cz
  • 15. 01. 2019

Do tachografu existují 4 typy karet, v dnešním článku si rozebereme jednotlivé z nich.

Karta řidiče

Jde o nejběžnější kartu, v dnešní době digitálních tachografů byste jen těžko hledali řidiče, který ji nevlastní.

Karta slouží k uchovávání dat dodržování doby jízdy, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.

Povinností dopravce je tuto kartu stahovat každých 28 dní. Platnost karty je pak 5 let od data vydání.

Karta podniku

Někdy se nazývá také karta vozidla, není však propojena s konkrétním vozidlem. Dopravci slouží pro všechna jím spravovaná vozidla. Funkce karty je odemčení dat tachografu, k jejich následnému stažení.

Platnost karty 5 let.

Karta servisu

Tato karta je určena pro účely montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů. K této kartě je přidělen PIN. Zároveň osoba nebo podnik, kterému je přidělena, nesmí vlastnit kartu podniku.

Platnost karty je nejdéle 1 rok.

Karta kontroly

Karta je určena pouze pro kontrolní orgány (policii, celní správu...). Její užití se značí do  Slouží k podobným účelům, jako karta podniku, také odemyká tachograf.