Závada při spouštění 12

  • DATACHO.cz
  • 11. 10. 2021

Občas při stahování tachografů můžete narazit na chybovou hlášku: „Závada při spouštění 12” nebo obecně „kód chyby 12”.

Co znamená kód 12?

Tachograf při vychystávání dat pro čtečku tachografu prochází data den po dni a při tom narazí na den, který neobsahuje žádnou aktivitu (třeba proto, že vozidlo bylo odpojeno od baterek nebo z jiného neznámého důvodu).

Tachograf na tuto chybu upozorní a zobrazí právě tuto hlášku. Tu můžete odklepnout tlačítkem OK na tachografu, hláška zmizí.

Chyba nemá vliv na stahování tachografu, jedná se pouze o upozornění a stahování pokračuje dále.