Změna času tachografu na zimní čas

  • DATACHO.cz
  • 28. 10. 2021

V neděli 31. 10. 2021 se posouvá čas z letního na zimní a bude potřeba nastavit v tachografu nový místní čas.

Jak to provést? Postup se liší dle výrobce digitálních tachografů.

VDO

OK => Zadání vozidlo => OK => Místní čas => OK => Objeví se vedle sebe UTC čas a místní čas, ten se přetáčí po půlhodině. Stačí tedy při blikajícím místním čase zmáčknout 2x šipku dolů a budete mít na displeji zimní čas. Potvrdíte OK, objeví se Zadání uloženo. Vratnou šipkou vyjedete z menu.

Stoneridge

Na displeji se zobrazí NOVÝ ČAS a výchozí volba NE, změňte šipkou na ANO a dejte OK. Místní čas je změněn.