Možnost propojení s Volvo Connect a Renault Connect

Dnes jsme přidali zajímavou novinku pro ty firmy, které využívají dálkové stahování dat z tachografů Volvo Connect a Renault Connect. Datacho se nově umí připojit na službu Volvo Connect a Renault Connect a odtud rovnou nahrát tato data do programu, odkud je můžete vyhodnotit. Odpadá tak nutnost data manuálně z těchto služeb stahovat a ručně nahrávat do programu. Někteří výrobci (například Volvo a Renault) montují do svých vozidel jednotky, které umožňují dálkové stahování dat z tachografů. V rámci svých služeb pak nabízí firmám možnost dálkového stahování tachografů (a karet řidičů). V takovém případě jejich řešení má tu výhodu, že se...


Změna času tachografu na letní čas

V neděli 27. 03. 2022 se posouvá čas ze zimního na letní a bude potřeba nastavit v tachografu nový místní čas. Jak to provést? Postup se liší dle výrobce digitálních tachografů. VDO OK => Zadání vozidlo => OK => Místní čas => OK => Objeví se vedle sebe UTC čas a místní čas, ten se přetáčí po půlhodině. Stačí tedy při blikajícím místním čase zmáčknout 2x šipku nahoru a budete mít na displeji letní čas. Potvrdíte OK, objeví se Zadání...


Čtečka tachografu: Chyba RTC

Čtečka tachografů a karet řidičů má vestavěnou baterii, která zajišťuje, že přístroj můžete používat bez nutnosti jej mít zapojený kabelem ke zdroji elektřiny. Tak jako každá baterie, i ta ve čtečce se velmi pomalu vybíjí. Pokud ve firmě stahujete data nepravidelně nebo pouze stahujete data, ale čtečku už nepřipojujete k počítači, aby se dobila, může se Vám stát, že budete chtít stáhnout kartu nebo tachograf a vyskočí chyba RTC. Co chyba RTC znamená? Zkratka RTC znamená „real time clock”. Čtečka má uvnitř sebe časovač, který hlídá aktuální čas a pokud se čtečka vybije úplně, tak se resetuje i tento vnitřní...


Dálkové stahování tachografů

Co to je dálkové stahování dat? Pokud chcete stahovat data z tachografů, máte 2 možnosti - pořídit si čtečku tachografu a data stahovat ručně nebo si nechat nainstalovat do vozidla jednotku a tachografy stahovat dálkově. Každý přístup má svá pro a proti, v tomto článku rozebereme u dálkového stahování. Výhody tohoto řešení? odpadá Vám starost se stahováním tachografů a karet řidičů - karty se stáhnou každých 7 dnů (během jízdy) a tachografy vždy začátkem měsíce stahuje se v častějších intervalech, než je zákonem nařízeno data se Vám automaticky nahrají do Datacho = odpadá tak nutnost je nahrávat...


Co přinesou smart tachografy II. generace?

Nejpozději od 15. 06. 2019 musí být všechna vozidla vybavena smart tachografy I. generace (jedná se o to stejné, jako jsou inteligentní nebo chytré tachografy), co tyto tachografy obsahují za změny jsme si uvedli v článku: Co přinesou smart tachografy? Nicméně tímto inovace u tachografů nekončí, naopak. Je o tom zatím málo známo, ale už se chystají smart tachografy II. generace. Co zatím víme, že nové tachografy přinesou? Přepínání států po projetí hranice Digitální tachografy se přepínaly ručně, kdy jste zadali začátek směny, konec směny a po projetí hranice jste zadali stát při zastavení. Smart tachografy I. generace pak...