Jaký tachograf má být ve vozidle?

Povinnost mít tachograf v určitých vozidlech je zde již pěknou řádku let. Ne vždy ovšem existovaly inteligentní digitální tachografy, jaké se používají nyní. V dnešní době existují dva základní typy, a to tachograf analogový a digitální. Analogový tachograf se využíval do roku 2006. Poté se začal používat tachograf digitální. V roce 2012 jej vystřídal digitální s IMS signálem. Od června 2019 jsou v provozu inteligentní digitální tachografy. V jednotlivých obdobích se řídilo používání jednotlivými nařízeními. Zde je přehled:  


Nové Mýto – Jak registrovat vozidlo a kde vyzvednout novou palubní jednotku?

Obecné informace V České republice bude od 1. prosince 2019 zprovozněn nový satelitní mýtný systém. Bude třeba si vyzvednout novou palubní jednotku, na kterou je nutné složit kauci ve výši 2 468 Kč. Tyto nové palubní jednotky budou muset být trvale elektricky napájeny prostřednictvím palubní zásuvky (12/24 V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy daného vozidla. Množství a rozsah dokumentů potřebných k úspěšné registraci do nového mýtného systému se oproti nynějšímu systému nijak nemění. Důležitá data 30. listopadu 2019 – Poslední den funkčnosti stávajících palubních jednotek od společnosti KAPSCH. 1. prosinec 2019 – Zprovoznění nového satelitního systému v...


Pravidla pro nakládání s kartou dílny

Pravidla nakládání s paměťovou kartou dílny systému Digitální tachograf – práva a povinnosti držitele karty Předtím, než začnete používat Digitální tachograf, je třeba, abyste znali všechna pravidla pro používání paměťové karty. Níže jsou uvedena práva a povinnosti držitele paměťové karty dílny systému Digitální tachograf (dále jen „Karta“). Karta může být používána jen v souladu s uvedenými pravidly: Za správné používání a fungování karty zcela odpovídá její držitel. Držitel je povinen kartu využívat jen v systému pro digitální tachograf. Činnosti, které může držitel s kartou provádět jsou dále specifikovány v nařízení komise (ES) č. 1360/2002. Za správnost údajů na kartě...


Pravidla pro nakládání s kartou řidiče

Práva a povinnosti uživatele při používání paměťové karty řidiče systému tachograf Odpovědnost za správnou manipulaci a funkčnost karty řidiče Paměťová karta řidiče systému Digitální tachograf (dále jen „karta řidiče“) může být používána pouze v souladu s přílohou IB Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Držitel této karty odpovídá mimo jiné i za její správné fungování a za její správné použití, a to pouze v systému pro digitální tachograf. Zákaz padělání a ničení údajů Padělání a ničení údajů z karty řidiče je přísně zakázáno. Držitel karty s ní musí tedy nakládat tak,...


Pravidla pro užívání karty podniku

Dodržování nařízení i správná péče Majitel, nebo chcete-li držitel karty podniku, má za kartu přímou odpovědnost. To znamená, že ručí za její správné fungování a užívání v podniku. Při jejím užívání zároveň musí být dodržována všechna pravidla a další povinnosti, které odpovídají nařízení komise (ES) č. 1360/2002. Mimo jiné karta musí být uchovávána ve správném prostředí a tak, aby nedocházelo k jejímu tepelnému či mechanickému poškození  Zároveň musí mít uživatel i majitel karty jasný přehled o všech datech, která se na kartě nacházejí. Nesmí dojít ke zneužití dat a data nesmí být předávána třetím osobám. Za...