Kdy ověřovat tachograf?

Tachograf, který je ve vozidle nemusí být vždy ověřen. Pozorně si ovšem nastudujte podmínky, při kterých je to umožněno.  Pokud váš tachograf nebyl ověřen v případě, kdy být musí, dopravce se dopouští přestupku, jelikož nezajistil řádné vedení záznamů. Tachograf musí být namontován ve vozidle, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo mezinárodní dohoda AETR. Tachografy nemusí mít ani ta vozidla, na která se nařízení vztahuje jen částečně. Všechny výjimky naleznete v článku 3 a 13 ve výše zmíněném nařízení. Kdy je třeba mít ověřený tachograf? Problém mohl nastat při kontrole STK. Technik totiž neměl jasně stanovené kontrolní úkony....


Jízda na OUT?

Co je to režim OUT? Režim OUT – „out of scope = mimo působnost“ není příliš využívaný, jelikož řidiči, ani sami dopravci často neví, jak jej správně používat. Největší obavy mají ze silniční kontroly nebo chybějící legislativy. Jediným místem, kde se lze o možnosti využití OUT režimu více dozvědět, je návod k obsluze příslušného tachografu. Jedná se o působnost nařízení (ES) 561/2006 o práci osádek v silniční dopravě a nařízení (EHS) 3821/85 (165/2014) o záznamových zařízeních v silniční dopravě. Význam tohoto režimu začíná tam, kde výše uvedená nařízení neuplatní. V praxi se jedná o případy, kdy vozidlo sice tachografem vybaveno...


Jaké doklady musí být ve vozidle?

Každý řidič má povinnost s sebou vozit ve vozidle jisté doklady, které musí na vyžádání předložit např. policejní hlídce. Jestliže některý z těchto dokladů mít u sebe nebude, může být sankciován, či jinak právně postihnut. Níže jsou vypsány dokumenty, které každý řidič u sebe mít musí a dále pak ty dokumenty, které u sebe musí mít za určitých podmínek. Jako poslední jsou zde i uvedeny doklady, které jsou nutné pro autobusovou dopravu.   Doklady, které je nutné mít během jízdy ve vozidle Řidičský průkaz Skupina A2, B a B+E, C1 a C1 + E – od 18 let...


Jaký tachograf má být ve vozidle?

Povinnost mít tachograf v určitých vozidlech je zde již pěknou řádku let. Ne vždy ovšem existovaly inteligentní digitální tachografy, jaké se používají nyní. V dnešní době existují dva základní typy, a to tachograf analogový a digitální. Analogový tachograf se využíval do roku 2006. Poté se začal používat tachograf digitální. V roce 2012 jej vystřídal digitální s IMS signálem. Od června 2019 jsou v provozu inteligentní digitální tachografy. V jednotlivých obdobích se řídilo používání jednotlivými nařízeními. Zde je přehled:  


Nové Mýto – Jak registrovat vozidlo a kde vyzvednout novou palubní jednotku?

Obecné informace V České republice bude od 1. prosince 2019 zprovozněn nový satelitní mýtný systém. Bude třeba si vyzvednout novou palubní jednotku, na kterou je nutné složit kauci ve výši 2 468 Kč. Tyto nové palubní jednotky budou muset být trvale elektricky napájeny prostřednictvím palubní zásuvky (12/24 V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy daného vozidla. Množství a rozsah dokumentů potřebných k úspěšné registraci do nového mýtného systému se oproti nynějšímu systému nijak nemění. Důležitá data 30. listopadu 2019 – Poslední den funkčnosti stávajících palubních jednotek od společnosti KAPSCH. 1. prosinec 2019 – Zprovoznění nového satelitního systému v...