Nové Mýto – Jak registrovat vozidlo a kde vyzvednout novou palubní jednotku?

Obecné informace V České republice bude od 1. prosince 2019 zprovozněn nový satelitní mýtný systém. Bude třeba si vyzvednout novou palubní jednotku, na kterou je nutné složit kauci ve výši 2 468 Kč. Tyto nové palubní jednotky budou muset být trvale elektricky napájeny prostřednictvím palubní zásuvky (12/24 V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy daného vozidla. Množství a rozsah dokumentů potřebných k úspěšné registraci do nového mýtného systému se oproti nynějšímu systému nijak nemění. Důležitá data 30. listopadu 2019 – Poslední den funkčnosti stávajících palubních jednotek od společnosti KAPSCH. 1. prosinec 2019 – Zprovoznění nového satelitního systému v...


Pravidla pro nakládání s kartou dílny

Pravidla nakládání s paměťovou kartou dílny systému Digitální tachograf – práva a povinnosti držitele karty Předtím, než začnete používat Digitální tachograf, je třeba, abyste znali všechna pravidla pro používání paměťové karty. Níže jsou uvedena práva a povinnosti držitele paměťové karty dílny systému Digitální tachograf (dále jen „Karta“). Karta může být používána jen v souladu s uvedenými pravidly: Za správné používání a fungování karty zcela odpovídá její držitel. Držitel je povinen kartu využívat jen v systému pro digitální tachograf. Činnosti, které může držitel s kartou provádět jsou dále specifikovány v nařízení komise (ES) č. 1360/2002. Za správnost údajů na kartě...


Pravidla pro nakládání s kartou řidiče

Práva a povinnosti uživatele při používání paměťové karty řidiče systému tachograf Odpovědnost za správnou manipulaci a funkčnost karty řidiče Paměťová karta řidiče systému Digitální tachograf (dále jen „karta řidiče“) může být používána pouze v souladu s přílohou IB Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Držitel této karty odpovídá mimo jiné i za její správné fungování a za její správné použití, a to pouze v systému pro digitální tachograf. Zákaz padělání a ničení údajů Padělání a ničení údajů z karty řidiče je přísně zakázáno. Držitel karty s ní musí tedy nakládat tak,...


Pravidla pro užívání karty podniku

Dodržování nařízení i správná péče Majitel, nebo chcete-li držitel karty podniku, má za kartu přímou odpovědnost. To znamená, že ručí za její správné fungování a užívání v podniku. Při jejím užívání zároveň musí být dodržována všechna pravidla a další povinnosti, které odpovídají nařízení komise (ES) č. 1360/2002. Mimo jiné karta musí být uchovávána ve správném prostředí a tak, aby nedocházelo k jejímu tepelnému či mechanickému poškození  Zároveň musí mít uživatel i majitel karty jasný přehled o všech datech, která se na kartě nacházejí. Nesmí dojít ke zneužití dat a data nesmí být předávána třetím osobám. Za...


Čtečka pro smart tachografy

Od dnešního dne je možné objednávat čtečky pro nové inteligentní tachografy. Aby to nebylo tak jednoduché, tak tyto čtečky vypadají nachlup stejně jako ty pro minulou generaci tachografů. Rozdíl poznáte podle písmene S na štítku přístroje. Nové čtečky jsou i zpětně kompatibilní, takže jimi stáhnete jak nový smart tachograf, tak starší digitální. Pokud máte starší čtečku, která nepodporuje inteligentní tachografy, tak by měly jít z tachografů stáhnout stejné informace jako z digitálních, jen nepůjde stáhnout nově zaznamenávaná data (typu poloha vozidla, váhy...). Dobrou zprávou ale je, že starší čtečky půjdou aktualizovat na nový tachograf, nebude tak nutné kupovat nové...