Dálkové stahování tachografů

Co to je dálkové stahování dat? Pokud chcete stahovat data z tachografů, máte 2 možnosti - pořídit si čtečku tachografu a data stahovat ručně nebo si nechat nainstalovat do vozidla jednotku a tachografy stahovat dálkově. Každý přístup má svá pro a proti, v tomto článku rozebereme u dálkového stahování. Výhody tohoto řešení? odpadá Vám starost se stahováním tachografů a karet řidičů - karty se stáhnou každých 7 dnů (během jízdy) a tachografy vždy začátkem měsíce stahuje se v častějších intervalech, než je zákonem nařízeno data se Vám automaticky nahrají do Datacho = odpadá tak nutnost je nahrávat...


Co přinesou smart tachografy II. generace?

Nejpozději od 15. 06. 2019 musí být všechna vozidla vybavena smart tachografy I. generace (jedná se o to stejné, jako jsou inteligentní nebo chytré tachografy), co tyto tachografy obsahují za změny jsme si uvedli v článku: Co přinesou smart tachografy? Nicméně tímto inovace u tachografů nekončí, naopak. Je o tom zatím málo známo, ale už se chystají smart tachografy II. generace. Co zatím víme, že nové tachografy přinesou? Přepínání států po projetí hranice Digitální tachografy se přepínaly ručně, kdy jste zadali začátek směny, konec směny a po projetí hranice jste zadali stát při zastavení. Smart tachografy I. generace pak...


Změna času tachografu na zimní čas

V neděli 31. 10. 2021 se posouvá čas z letního na zimní a bude potřeba nastavit v tachografu nový místní čas. Jak to provést? Postup se liší dle výrobce digitálních tachografů. VDO OK => Zadání vozidlo => OK => Místní čas => OK => Objeví se vedle sebe UTC čas a místní čas, ten se přetáčí po půlhodině. Stačí tedy při blikajícím místním čase zmáčknout 2x šipku dolů a budete mít na displeji zimní čas. Potvrdíte OK, objeví se Zadání...


Závada při spouštění 12

Občas při stahování tachografů můžete narazit na chybovou hlášku: „Závada při spouštění 12” nebo obecně „kód chyby 12”. Co znamená kód 12? Tachograf při vychystávání dat pro čtečku tachografu prochází data den po dni a při tom narazí na den, který neobsahuje žádnou aktivitu (třeba proto, že vozidlo bylo odpojeno od baterek nebo z jiného neznámého důvodu). Tachograf na tuto chybu upozorní a zobrazí právě tuto hlášku. Tu můžete odklepnout tlačítkem OK na tachografu, hláška zmizí. Chyba nemá vliv na stahování tachografu, jedná se pouze o upozornění a stahování pokračuje dále.  


Upínání nákladu - aplikace zdarma

Snažíme se kromě vývoje Datacha také něco dávat navíc celému oboru řidičů a dopravců a připravili jsme pro Vás přes léto takové překvapní - aplikaci na výpočet Upínání nákladů. Zakoupili jsme normy: ČSN EN 12195-1: Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil ČSN EN 12195-2: Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken A dali se do práce, připravili jsme pro Vás aplikaci www.upinaninakladu.cz, kde najdete 2 možnosti přivazování a to: přímé uvazování - pro výpočet jak silné upínací pásy...