Změna času tachografu na zimní čas

V neděli 31. 10. 2021 se posouvá čas z letního na zimní a bude potřeba nastavit v tachografu nový místní čas. Jak to provést? Postup se liší dle výrobce digitálních tachografů. VDO OK => Zadání vozidlo => OK => Místní čas => OK => Objeví se vedle sebe UTC čas a místní čas, ten se přetáčí po půlhodině. Stačí tedy při blikajícím místním čase zmáčknout 2x šipku dolů a budete mít na displeji zimní čas. Potvrdíte OK, objeví se Zadání...


Závada při spouštění 12

Občas při stahování tachografů můžete narazit na chybovou hlášku: „Závada při spouštění 12” nebo obecně „kód chyby 12”. Co znamená kód 12? Tachograf při vychystávání dat pro čtečku tachografu prochází data den po dni a při tom narazí na den, který neobsahuje žádnou aktivitu (třeba proto, že vozidlo bylo odpojeno od baterek nebo z jiného neznámého důvodu). Tachograf na tuto chybu upozorní a zobrazí právě tuto hlášku. Tu můžete odklepnout tlačítkem OK na tachografu, hláška zmizí. Chyba nemá vliv na stahování tachografu, jedná se pouze o upozornění a stahování pokračuje dále.  


Upínání nákladu - aplikace zdarma

Snažíme se kromě vývoje Datacha také něco dávat navíc celému oboru řidičů a dopravců a připravili jsme pro Vás přes léto takové překvapní - aplikaci na výpočet Upínání nákladů. Zakoupili jsme normy: ČSN EN 12195-1: Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil ČSN EN 12195-2: Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken A dali se do práce, připravili jsme pro Vás aplikaci www.upinaninakladu.cz, kde najdete 2 možnosti přivazování a to: přímé uvazování - pro výpočet jak silné upínací pásy...


Kde kalibrovat tachograf?

Často se setkáváme s dotazem, kde kalibrovat, ověřovat nebo cejchovat tachograf (jedná se o jednu a tutéž činnost). Rozhodli jsme se dát hlavy dohromady a udělat místo, kde naleznete všechny autorizované měřící střediska (ve zkratce AMS), která jsou oprávněna provádět kalibrace tachografů. Vytvořili jsme tak www.kalibrace-tachografu.cz, server, kde naleznete všechny AMS rozdělené přehledně dle krajů. U každého AMS naleznete mapu s bodem, kde mají provozovnu, kontakt na středisko a oprávnění, které typy tachografů jsou oprávněni dělat (zda staré analogové - kolečkové; digitální anebo inteligentní).   Případy, ve kterých je nutné kalibrovat tachograf jsme uvedli v samostatném článku: