Čtečka tachografu: Chyba RTC

Čtečka tachografů a karet řidičů má vestavěnou baterii, která zajišťuje, že přístroj můžete používat bez nutnosti jej mít zapojený kabelem ke zdroji elektřiny. Tak jako každá baterie, i ta ve čtečce se velmi pomalu vybíjí. Pokud ve firmě stahujete data nepravidelně nebo pouze stahujete data, ale čtečku už nepřipojujete k počítači, aby se dobila, může se Vám stát, že budete chtít stáhnout kartu nebo tachograf a vyskočí chyba RTC. Co chyba RTC znamená? Zkratka RTC znamená „real time clock”. Čtečka má uvnitř sebe časovač, který hlídá aktuální čas a pokud se čtečka vybije úplně, tak se resetuje i tento vnitřní...


Dálkové stahování tachografů

Co to je dálkové stahování dat? Pokud chcete stahovat data z tachografů, máte 2 možnosti - pořídit si čtečku tachografu a data stahovat ručně nebo si nechat nainstalovat do vozidla jednotku a tachografy stahovat dálkově. Každý přístup má svá pro a proti, v tomto článku rozebereme u dálkového stahování. Výhody tohoto řešení? odpadá Vám starost se stahováním tachografů a karet řidičů - karty se stáhnou každých 7 dnů (během jízdy) a tachografy vždy začátkem měsíce stahuje se v častějších intervalech, než je zákonem nařízeno data se Vám automaticky nahrají do Datacho = odpadá tak nutnost je nahrávat...


Co přinesou smart tachografy II. generace?

Nejpozději od 15. 06. 2019 musí být všechna vozidla vybavena smart tachografy I. generace (jedná se o to stejné, jako jsou inteligentní nebo chytré tachografy), co tyto tachografy obsahují za změny jsme si uvedli v článku: Co přinesou smart tachografy? Nicméně tímto inovace u tachografů nekončí, naopak. Je o tom zatím málo známo, ale už se chystají smart tachografy II. generace. Co zatím víme, že nové tachografy přinesou? Přepínání států po projetí hranice Digitální tachografy se přepínaly ručně, kdy jste zadali začátek směny, konec směny a po projetí hranice jste zadali stát při zastavení. Smart tachografy I. generace pak...


Změna času tachografu na zimní čas

V neděli 31. 10. 2021 se posouvá čas z letního na zimní a bude potřeba nastavit v tachografu nový místní čas. Jak to provést? Postup se liší dle výrobce digitálních tachografů. VDO OK => Zadání vozidlo => OK => Místní čas => OK => Objeví se vedle sebe UTC čas a místní čas, ten se přetáčí po půlhodině. Stačí tedy při blikajícím místním čase zmáčknout 2x šipku dolů a budete mít na displeji zimní čas. Potvrdíte OK, objeví se Zadání...


Závada při spouštění 12

Občas při stahování tachografů můžete narazit na chybovou hlášku: „Závada při spouštění 12” nebo obecně „kód chyby 12”. Co znamená kód 12? Tachograf při vychystávání dat pro čtečku tachografu prochází data den po dni a při tom narazí na den, který neobsahuje žádnou aktivitu (třeba proto, že vozidlo bylo odpojeno od baterek nebo z jiného neznámého důvodu). Tachograf na tuto chybu upozorní a zobrazí právě tuto hlášku. Tu můžete odklepnout tlačítkem OK na tachografu, hláška zmizí. Chyba nemá vliv na stahování tachografu, jedná se pouze o upozornění a stahování pokračuje dále.